Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consell Comarcal Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Llicenciats/des, Diplomats/des, Graus Universitaris
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Gestió de projectes i dels corresponents expedients generats a partir dels convenis i subvencions amb el Departament d'Empresa, Treball. Gestió de programes d'emprenedoria i assessorament empresarial (CATemprèn,...). Realització d'informes de caire socioeconòmic. Promoció, dinamització i impuls del món econòmic de la comarca. Control i realització de campanyes, formacions,... dirigides a empresaris i a emprenedors. Suport al Consell i als ajuntaments sobre temes i ajuts de la Unió Europea. Gestió del punt d'informació sobre la Unió Europea. Participació a les diferents xarxes europees d'interès per a la comarca, participació en la dinamització del CETAP. Dissenyar i coordinar projectes d'inserció laboral i de foment de l'ocupació a nivell local, aplicant metodologia de concertació amb els agents socials i econòmics. Durada del contracte: interí. Sistema de selecció: concurs-oposició.
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari:
Informació addicional: Les instàncies per a prendre part en el concurs s'adreçaran al president del Consell Comarcal i es presentaran en el Registre General de l'entitat (Passeig de Joan Brudieu, núm.15, de La Seu d'Urgell), en dia i hores hàbils d'oficina, com a data límit el 17 de març de 2017 segons el model adjunt (annex 1) que podeu trobar al següent enllaç http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7311/1590270.pdf
Nom de la persona de contacte: treball.alturgell@oficinajove.cat
Correu electrònic de la persona de contacte: Olga Buenaventura Bossa
Telèfon de la persona de contacte: 973 35 56 08
Tipus d'oferta Oferta estàndard