Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: LA SEU D'URGELL
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Llicenciats/des, Diplomats/des, Graus Universitaris
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Denominació de la corporació: Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell. Descripció breu del lloc de treball: Desenvolupar les tasques pròpies d’un/a treballador/a social d’uns serveis socials bàsics: informació, assessorament, acollida i tractament – si s’escau- de les persones que assisteixen als Serveis Socials Bàsics, així com programació de treball comunitari en funció de la detecció de les necessitats del territori.Tipus i durada del contracte: Laboral d’interinitat per substitució de reducció de jornada de dues persones per tenir cura de fills. S'establirà un període de prova inicial d'un mes. Data prevista d'inici contracte: Juny 2017. Jornada laboral: 37,5 hores setmanals en horari de mati i tarda. És requisit estar en possessió del la diplomatura o grau en Treball Social o, en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació d'instàncies. Consulta les bases: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7372/1612070.pdf
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari:
Informació addicional: Les instàncies per a prendre part en el concurs, s'adreçaran al President del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell i es presentaran en el Registre General de l'entitat (Plaça Soldevila, 1 de La Seu d'Urgell), en dia i hores hàbils d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores). Data límit de presentació instàncies: 9 de juny de 2017 a les 14h.
Nom de la persona de contacte: Dolors Farràs
Correu electrònic de la persona de contacte: recepció@capau.cat
Telèfon de la persona de contacte: 973354102
Tipus d'oferta Oferta estàndard