Detalls d'oferta de treball


Empresa: Fundació Persona i Valors
Lloc de treball:
Ciutat: Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Pla d'Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Serveis Personals
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Direcció de CRAE amb capacitat de 10 places per a nois i noies de 4 a 18 anys ubicats a la Seu d'Urgell. Detall de les funcions del lloc de treball:  Ostentar, per delegació de la DGAIA, la guarda dels infants i adolescents residents en el CRAE.  Vetllar pel procés dels infants i/o adolescents al CRAE, participant en l’anàlisi de casos i supervisant el seguiment del tutor/a.  Representar legalment, tramitar els permisos corresponents i donar compliment als drets dels infants i adolescents que resideixen al CRAE. Es responsabilitza dels ingressos i les derivacions així com del seu procés educatiu.  Responsabilitzar-se de les relacions institucionals amb l’EFI en relació al servei, sense perjudici de les funcions de la Direcció Tècnica de la Fundació o altres òrgans representatius.  Complir i fer complir les lleis vigents de protecció a la infància.  Responsabilitzar-se d’elaborar el Projecte Educatiu del CRAE, el Reglament de Règim Intern, la Programació Anual i la Memòria Anual de forma particip
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari: Segons conveni d'acció social amb infants i joves
Informació addicional: Requisits: - Llicenciatura o Diplomatura en l’àrea de les Ciències Socials - Formació i experiència en direcció i gestió d’equips. Expertesa en l’atenció a infants, adolescents i joves en serveis residencials de protecció. - Coneixements d’informàtica, català, castellà - Preferiblement, residència propera a la zona d’ubicació del CRAE. - En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. Competències: - Capacitat de lideratge - Capacitat de planificació i gestió - Capacitat d’adaptar-se al canvi i la millora continua - Orientació i servei a les persones - Treball en equip - Compromís - Credibilitat tècnica - Capacitat de resolució de problemes Experiència requerida: Imprescindible experiència mínima de dos anys tasques similars. S’ofereix: Ubicació: ubicació a la Seu d’Urgell Contracte a temps complert, 38 h
Nom de la persona de contacte:
Correu electrònic de la persona de contacte: ameliau@sinergia.org
Telèfon de la persona de contacte: 932682222
Tipus d'oferta Oferta estàndard