Detalls d'oferta de treball


Empresa: Ajuntament de la Seu d'Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Altres
Nombre de vacants: 10
Disponibilitat: En 6 mesos
Descripció: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert un procés de selecció per a contractar monitors/es pel casal d’estiu organitzat per l’Ajuntament de La Seu d’Urgell els mesos de juliol i agost per l’estiu 2018 i 2019.
Tipus de jornada laboral: Reduïda
Salari:
Informació addicional: Les instàncies hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament amb el model oficial que es facilitarà a les oficines municipals als interessats/des. El termini per a presentar-les és fins el dia 14.03.2018. Amb les instàncies, els aspirants han de presentar la següent documentació: Còpia del DNI i del Carnet de Salut Còpia del títol acadèmic que habiliti per participar a les proves. Còpia del carnet de Monitor de lleure. Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de català. Un currículum i els documents justificatius dels requisits i mèrits que al·leguin per tal que el tribunals els valori. Informe de Vida Laboral
Nom de la persona de contacte: Olga Guiu
Correu electrònic de la persona de contacte: joventut@aj-laseu.cat
Telèfon de la persona de contacte: 973 35 56 08
Tipus d'oferta Oferta estàndard