Detalls d'oferta de treball


Empresa: Ajuntament de la Seu d'Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Altres
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: En 6 mesos
Descripció: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert un procés de selecció per a contractar un/a director/a de lleure pel casal d’estiu per als mesos de juliol i agost 2018 i 2019. Les persones aspirants hauran de disposar del Títol de Director/a en el Lleure.
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari:
Informació addicional: Les instàncies hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament amb el model oficial que es facilitarà a les oficines municipals als interessats. El termini per a presentar-les és fins el dia 14/03/2016. Amb les instàncies, les persones aspirants han de presentar la següent documentació: Còpia del DNI i del Carnet de Salut Còpia del títol acadèmic que habiliti per participar a les proves. Còpia del carnet de director de lleure. Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de català. Un currículum i els documents justificatius dels requisits i mèrits que al·leguin per tal que el tribunals els valori. Informe de vida laboral.
Nom de la persona de contacte: Olga Guiu
Correu electrònic de la persona de contacte: joventut@aj-laseu.cat
Telèfon de la persona de contacte: 973 35 56 08
Tipus d'oferta Oferta estàndard