Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Educació, formació i investigació
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell busca una persona titulada en educació social. Es podran presentar també les persones que tinguin la titulació de treball social, psicologia , pedagogia o psicopedagogia. L'equip tècnic del Centre Obert de l'Alt Urgell estarà format per un/a educador/a social i dos/dues monitors/es. Es un servei adscrit als serveis socials bàsics de l'Alt Urgell, per la qual cosa estaran en estreta coordinació amb les educadores socials del serveis socials bàsics. Les seves funcions son de programació, execució i avaluació d'activitats durant l'estiu. Aquestes activitats van adreçades a ocupar el temps de lleure dels infants amb l'objectiu de treballar habilitats, hàbits, emocions i d'altres mancances que puguin tenir els infants i adolescents que assisteixen al centre obert. A més mantindrà contacte amb les unitats familiars i l'equip tècnic dels serveis socials de l'Alt Urgell.
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari:
Informació addicional: Data termini sol·licituds: 15 de juny de 2018 Documentació: - Original o fotocòpia compulsada de DNI, documentació acreditativa dels mèrits al.legats (formatius i experiència laboral), titulació acadèmica, i el nivell C de català o superior. *En cas de no tenir el nivell C de català s'haurà de realitzar una prova equivalent per valorar els coneixements de català. El termini per presentar tota la documetació esmentada en el Registre de l'entitat, emplaçat a la plaça soldevila núm 1 de la Seu d'Urgell (horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres) serà de dos dies hàbils (19 de juny de 2018).
Nom de la persona de contacte:
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte:
Tipus d'oferta