Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Educació, formació i investigació
Nombre de vacants: 2
Disponibilitat: Immediata
Descripció: El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell busca dues persones titulades en monitor de lleure. Es podran presentar també les persones que tinguin la titulació d'integració social, animació socicultural o una titulació universitària de l'àmbit social ( treball social, educació social, psicologia , pedagogia o psicopedagogia)
Tipus de jornada laboral: Reduïda
Salari:
Informació addicional: Data termini sol·licituds: 15 de juny de 2018 Documentació: - Original o fotocòpia compulsada de DNI, documentació acreditativa dels mèrits al.legats (formatius i experiència laboral), titulació acadèmica, i el nivell C de català o superior. *En cas de no tenir el nivell C de català s'haurà de realitzar una prova equivalent per valorar els coneixements de català. El termini per presentar tota la documetació esmentada en el Registre de l'entitat, emplaçat a la plaça soldevila núm 1 de la Seu d'Urgell (horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres) serà de dos dies hàbils (19 de juny de 2018).
Nom de la persona de contacte:
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte:
Tipus d'oferta Oferta estàndard