Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Altres
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Convocatòria d’un lloc de treball de integrador/a social dels Serveis Socioeducatius de l’Alt Urgell com a personal laboral i constitució d’una borsa de treball. Els sistema de selecció es concurs oposició. Les instàncies per pendre part en el concurs, s'han de presentar al Registre General del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell. Les bases de la convocatòria están publicades al BOP de Lleida nº142 de 23 de juliol de 2018
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari:
Informació addicional: Titulació requerida. Estar en possessió del cicle formatiu de grau superior d’integració social o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació d’instàncies. Si escau, l’equivalència haurà de ser aportada i acreditada per l’aspirant mitjançant norma legal o certificació expedida a l’efecte per l’administració competent en cada cas. També podran accedir a la plaça les titulacions de treball social. També es podran presentar les persones que tinguin la titulació del CFGS d’animació sociocultural o els que tinguin el grau, diplomatura o llicenciatura d’educació social, treball social, psicologia, pedagogia o psicopedagogia
Nom de la persona de contacte: Dolors Farràs Graell
Correu electrònic de la persona de contacte: serveis.socials@capau.cat
Telèfon de la persona de contacte: 973354102
Tipus d'oferta Oferta estàndard