Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Enginyers tècnics, diplomats, Tècnics, Pèrits i ajudants titulats
Nombre de vacants: 2
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Convocatòria de dos llocs de treball de tècnic d’infància i adolescència dels Serveis Socioeducatius de l’Alt Urgell com a personal laboral i constitució d’una borsa de treball. El sistema de selecció es concurs oposició. Les instàncies per pendre part en el concurs, s'han de presentar al Registre General del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell. Les bases de la convocatòria están publicades al BOP de Lleida nº142 de 23 de juliol de 2018
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari:
Informació addicional: Titulació requerida: Estar en possessió de la diplomatura, grau o títol equivalent en treball social, educació social (s’hi inclou l’habilitació professional) o de la llicenciatura o grau de psicologia, pedagogia o psicopedagogia o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació d’instàncies. Si escau, l’equivalència haurà de ser aportada i acreditada per l’aspirant mitjançant norma legal o certificació expedida a l’efecte per l’administració competent en cada cas. També podran accedir a la plaça les titulacions de treball social.
Nom de la persona de contacte: Dolors Farràs Graell
Correu electrònic de la persona de contacte: serveis.socials@capau.cat
Telèfon de la persona de contacte: 973354102
Tipus d'oferta Oferta estàndard