Detalls d'oferta de treball


Empresa: Òptima Business Consulting SLU
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Immobiliari i construcció
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: L'empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, especialitzada en la construcció d’obra civil i edificació, precisa incorporar un/a Encarregat/da d'Obra per la Seu d'Urgell. Funcions i responsabilitats a desenvolupar: - Transmetre la informació tècnica entre el cap d’obra i els diferents capatassos i operaris. - Proposar procediments, materials i tècniques d’execució i facilitar assessorament tècnic als operaris. - Planificar, organitzar, controlar i supervisar l’execució d’obra, assegurant el compliment de la planificació, els processos i els resultats dels treballs així com de la qualitat de les partides d’obra executades. - Interpretar els plànols i replantejar les unitats d’obra. - Coordinar els treballs amb diversos industrials i subcontractats. - Realitzar càlculs de materials i medicions de l’obra executada, ocupant-se també de la recepció i organització de materials, mitjans i màquina de l’obra. - Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de r
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari: A negociar segons candidatures
Informació addicional: - Formació acadèmica: titulació de formació professional de grau mig o superior en edificació i obra civil. - Experiència professional: imprescindible experiència de mínim 5 anys en obres d’edificació pública i no residencial a partir d’1 Milió€. - Carnet de conduir: Si. - Aspectes a valorar: persona amb capacitat de planificació i organització, responsable, rigorosa, orientada a resultats i al compliment de terminis i objectius, amb dots de lideratge i capacitat de dirigir i de treballar en equip. - Inicialment i durant el temps que duri l'obra, es localitzarà a la Seu d'Urgell. Posteriorment a determinar segons projectes.
Nom de la persona de contacte: Alexa
Correu electrònic de la persona de contacte: amontull@optima.cat
Telèfon de la persona de contacte: 973 725 895
Tipus d'oferta Oferta estàndard