Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consell Comarcal Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Enginyers tècnics, diplomats, Tècnics, Pèrits i ajudants titulats
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Gestió del Servei de Treball de l’Oficina Jove de l’Alt Pirineu i Aran ubicada a la Oficina Jove de l’Alt Urgell concurs - oposició. mirar les bases publicades al BOP, DOGC o a l'e-taulell del Consell Comarcal de l'Alt Urgell últim dia de presentació sol·licitud: 10 de setembre (Registre electrònic del Consell Comarcal o al Registre presencial d’entrada, o bé mitjançant alguna de les formes assenyalades a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú, durant el termini de 20 dies naturals, següents a la data de publicació de l’anunci corresponent en el últim dels diaris oficials DOGC ) http://cido.diba.cat/oposicions/9123205/1-placa-de-tecnic-de-treball-adscrit-a-loficina-jove-consell-comarcal-de-lalt-urgell
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari: A2
Informació addicional: NO US INSCRIVIU A LA BICAT. últim dia de presentació sol·licitud: 10 de setembre Les instàncies s'han de presentar al Registre electrònic del Consell Comarcal o al Registre presencial d’entrada, o bé mitjançant alguna de les formes assenyalades a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú, durant el termini de 20 dies naturals, següents a la data de publicació de l’anunci corresponent en el últim dels diaris oficials DOGC
Nom de la persona de contacte:
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte:
Tipus d'oferta