Detalls d'oferta de treball


Empresa: Ajuntament d'Oliana
Lloc de treball:
Ciutat: Oliana
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Peons
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Convocatòria és la contractació d’un/a peó-brigadista per a la cobertura d’un lloc de treball ocupat per una persona que es troba en situació d’incapacitat temporal. 2. Característiques de la contractació Lloc de treball: peó-brigadista Grup de classificació d’assimilació a funcionari: Agrupacions professionals sense requisit de titulació. Durada del contracte: incorporació immediata a la finalització del procés selectiu i fins a la reincorporació de la persona que es troba en situació d’incapacitat temporal. Jornada: complerta de 37,5 hores/setmana. Sou: 583,54 € CD: 10 CE: 210,13 € mensuals Sistema de selecció: concurs lliure 3. Tasques a realitzar. Les tasques a realitzar són les següents: ▪ Donar suport a la brigada en totes aquelles tasques que es portin a terme en relació als treballs de manteniment i neteja d’edificis de titularitat municipal, a la via pública i en serveis urbans de titularitat municipal de gestió directa a càrrec de l’ajuntament. ▪ Donar suport en el muntatge i org
Tipus de jornada laboral: Reduïda
Salari:
Informació addicional: NO US INCRIVIU A AQUESTA OFERTA!!! Trobeu tota la informació d'aquesta oferta al següent enllaç (BOP Lleida, pàgina 6): https://pandora4.diputaciolleida.cat/pandora/4/viewer.vm?id=1154254&view=bop&lang=ca Aquestes Bases es publicaran també al taulell d’edictes electrònic de la corporació www.ajuntamentoliana.cat 5. Presentació de sol·licituds. 5.1. Termini i lloc de presentació: Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d’entrades de l’Ajuntament d’Oliana (Plaça 1 d’octubre s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 10.00h a 14.00h) o bé mitjançant el registre electrònic per la seu electrònica de la pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat) la corresponent sol·licitud, en el model normalitzat que s’adjunta en l’Annex 2 d’aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l’ajuntament; en el termini de deu dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria
Nom de la persona de contacte: AJUNTAMENT D'OLIANA
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte: 973 470 035
Tipus d'oferta Oferta estàndard