Registrar-se com a estudiant

Dades d'usuari  

Nom d'usuari:
Contrasenya:

Per iniciar el registre a BICAT, heu de començar creant un nom d’usuari i una contrasenya que vosaltres vulgueu i que us recordeu. Seguiu la resta de les pantalles, per tal de fer efectiu el registre, en finalitzar, aneu al menú esquerre, a accés estudiants / candidats i podreu iniciar la vostra intranet posant el nom d’usuari i la contrasenya que us heu creat.