Com funciona?

Per a les empreses:

  1. Registrar-se com a empresa a la pàgina web
  2. Introduir les dades indentificatives de l’empresa.
  3. Es rebrà una confirmació de la sol·licitud d’alta a la BICAT que permetrà l’accés a la intranet d’empreses.
  4. Entrar a la intranet d’empreses des de la qual es podrà:

   a. Modificar les dades introduïdes al "Perfil empresa"
   b. Cercar ofertes laborals
   c. Crear ofertes, registre de les ofertes creades, modificar el seu estat, veure les persones candidates inscrites a cada oferta... Abans de crear una oferta, podeu fer-li un cop d'ull dins l'apartat de Consells per les empreses, a la Guia de redacció d'ofertes per empreses.
   d. Cercar candidats/es
   e. Donar-se de baixa                                                                                                                                      

Per a les persones candidates:

  1. Registrar-se com a candidat/a a la web
  2. Introduir el currículum omplint els apartats de dades personals, acadèmiques i professionals.
  3. Es rebrà una confirmació de la sol·licitud d’alta a la BICAT que permetrà l’accés a la intranet de les persones candidates.
  4. Entrar a la intranet de les persones candidates des de la qual es podrà:

   a. Modificar les dades introduïdes
   b. Cercar ofertes laborals
   c. Inscriure’s en ofertes d’interès
   d. Donar-se de baixa de la BICAT

 

Data d'actualització: Gener 2020