Condicions d'accès

Les vostres dades passaran a formar part del fitxer de promoció econòmica, amb la finalitat de promoció del desenvolupament empresarial, informatitzat responsabilitat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Oficina Jove de l’Alt Urgell és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la  llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

En virtut de la  normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Oficina Jove de l'Alt Urgell, i amb seu social al Camí de la Palanca, SN, La Seu d’Urgell.

Fi del tractament: prestació de serveis professionals.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: està previst cedir les seves dades a tercers per ser necessari aconseguir la finalitat del tractament. Si així s'autoritza, les dades es cedirant a les empreses de les quals us inscrigueu en alguna oferta. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin  directament a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell- Camí de la Palanca, 43, La Seu d’Urgell o bé per correu electrònic a treball.alturgell@oficinajove.cat

 

 

 

 

 

 

 

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de protecció da dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a lopd@ccau.cat

 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 La Seu d’Urgell
lopd@ccau.cat