Guia de redacció d'ofertes per empreses


Consells per a la redacció de les vostres ofertes


 

 

 

Consell

 

 

Exemples

 

Empresa:

 Descriviu l’activitat de l’empresa.

 

 Podeu incloure l’enllaç de la vostra pàgina web.

 

“Indústria alimentària.”

“Comerç al detall.”

“Empresa en fase d’expansió.”

 

Lloc de treball:

El títol que es dóna a l’oferta és un dels punts clau per aconseguir que la oferta sigui atractiva per la persona candidata.

 

 

 

No cal saber com es diu el lloc de treball internament a la vostra empresa, és més entenedor pel candidat indicar el nom com es coneix a nivell general al mercat.

 

 

 

Publicar només una oferta per cada perfil vacant. Recordeu que cada lloc de feina porta associat una missió i unes funcions concretes i diferents.

 

 

 

Escriure la paraula “Urgent” pot provocar reticències depenent del tipus de feina.

 

Si cerqueu candidats/es per diferents províncies, publiqueu diferents ofertes perquè sigui més efectiu.

 

 

EXEMPLE INCORRECTE

Lloc de treball vacant:

“Personal de caixa i venedors/es per hipermercat.”

 

 

EXEMPLE CORRECTE

“Lloc de treball vacant:

Personal de caixa per hipermercat.”

i

“Lloc de treball vacant:

 

Venedors/es per hipermercat.”

 

 

Disponibilitat:

 

 

Indiqueu a partir de quan teniu previst cobrir la vacant.

 

Incorporació prevista al setembre.”

 

Descripció:

 

En aquest apartat podeu descriure de manera clara, concisa i concreta:

 

 

 

1)    Què necessiteu:  formació i coneixements, experiència, característiques de personalitat i habilitats de la persona.

 

 

 

 

2)    Què oferiu:   alta a la Seguretat Social, formació continuada, possibilitats de promoció, tipus de contracte...  (el salari i el tipus de jornada laboral els especificareu als apartats destinats a “Salari” i “Jornada laboral”).

 

Què és el més atractiu de l’oferta?... penseu-ho i utilitzeu-ho per captar l’atenció de la persona candidata. Qualsevol aspecte que vulgueu destacar pot escriure’s en majúscules.

 

 

 

 

1)        “Es requereix:

Personal administratiu amb CICLE FORMATIU DE GRAU MIG EN L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I OFICINES, no cal experiència.

Preferiblement persona dinàmica i organitzada.

 

Es valoraran coneixements mitjans de programes de gestió comptable.

 

2)        S’ofereix:

 

CONTRACTE INICIAL DE 6 MESOS AMB POSSIBILITAT DE CONTINUÏTAT i formació a càrrec de l’empresa.”

 

 

Salari:

 

Podeu optar per posar un marge entre un mínim i un màxim, per exemple, en casos que el salari sigui negociable.

 

 

“Entre 18.000 i 20.000 euros  bruts a l’any.”

 

Informació addicional:

 

Aquí podeu especificar altres aspectes com:

 Si voleu que us facin arribar carta de presentació a més del currículum vitae.

 

 

 

Altres aspectes que considereu rellevants.

 

“Per inscriure’s a l’oferta feu arribar el vostre currículum vitae i la carta de presentació a la següent adreça...”

 

“Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del telèfon: XXX XXX XXX”

 

 

I sobretot, fomenta a través de la teva oferta la IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES. Com fer-ho?

1)        Promoure i possibilitar que les dones puguin accedir a llocs de treball   habitualment ocupats per homes o, a l’inrevés, que els homes puguin accedir a llocs de treball habitualment ocupats per dones.

Exemple: Indicar explícitament que el lloc de treball està obert a dones o a homes, especialment quan es tracta de tasques masculinitzades (treballs tècnics o d’especialització que acostumen a fer homes) o feminitzades (treballs de serveis de cura, neteja, etc,  que acostumen a fer dones).

 

 

2)        Oferir llocs de treball tenint en compte l’ús del llenguatge no discriminatori.

Exemples: “Es busquen professionals en instal·lacions” “Responsable d’organització en sector hoteler” “Personal de caixa per a supermercat” “Venedors/es de productes cosmètics”, “Personal tècnic per manteniment d’edificis”, “Personal operari per indústria alimentària”.

 

Quins són els beneficis per a l’empresa d’aquestes dues mesures?

 

ü  L’empresa pot obtenir més candidatures a l’hora d’ocupar els llocs de treball.

ü  Si es fa la selecció en funció de les capacitats de cada persona i no del sexe, es pot disposar del personal millor qualificat.

ü  La imatge de l’empresa es pot veure beneficiada per la seva contribució al canvi d’actitud social envers la presència de la dona en tasques tradicionalment ocupades per homes.

ü  Aquestes mesures no suposen un esforç econòmic per a l’empresa.

 

 

 

Font: Oficina Jove de Treball Alt Urgell amb la col·laboració de Montse Mazón, Agent d’Igualtat d’Oportunitats (Xarxa d’AIO de la Diputació de Lleida - Consell Comarcal de l’Alt Urgell) 

 

                                                                                                                   Data actualització: agost 2.009