Currículum Vitae


Com puc saber si he fet bé el C.V.?

1.  A primera vista, dóna una impressió impecable, de claredat i ordre?
2.  La claredat del full (mecanografiat i fotocopiat), és perfecta?
3.  El paper és de bona qualitat?
4.  Els paràgrafs estan ben separats?, es respecten els espais?
5.  S'han eliminat els retocs i correccions?
6.  L'ortografia és correcta?
7.  Les frases són curtes?
8. Totes les paraules utilitzades són senzilles i concretes?
9.  Les dates s'expressen de la mateixa forma a tot el currículum?
10. S'ha exclòs tota la informació que pot ésser interpretada negativament?
11. S'ha expressat la "disponibilitat immediata"?
12. S'han anomenat activitats extraprofessionals i s'han destacat qualitats personals desenvolupades en elles?