Currículum Vitae


Consells pràctics

El CV és la primera informació que les empreses reben de nosaltres, per tant, cal tenir en compte:

  • Document atractiu visualment, agradable de llegir.
  • En paper blanc (DINA 4), de bona qualitat, intentar que no sigui escrit a mà.
  • Brevetat, sinceritat, concisió, organitzar bé la informació, màxim dos fulles.
  • Utilitzar marges i espais per facilitar la lectura.
  • No feu servir primera persona, sinó substantius/infinitius, ... per descriure feines.
  • No cal parlar de pretensions econòmiques, es tractarà a l'entrevista.
  • Vigileu amb les faltes d'ortografia.
  • Si hi poseu fotografia, cal que sigui recent, de bona qualitat i cal posar-la al marge dret de la primera pàgina.