Models de documents per a candidats


Carta de presentació

El currículum vitae acostuma a anar acompanyat d’una carta de presentació; una de les finalitats de la carta és suscitar l’interès del seleccionador, i aconseguir així arribar a una entrevista, que és el vostre objectiu prioritari.

El més important és saber-la adaptar als requisits i característiques de l’oferta de treball a la qual us esteu dirigint. Per tant us proporciona la possibilitat d'afirmar seguretat, preparació i potencial operatiu pel lloc de feina. Hi heu de destacar els aspectes del vostre CV que més s’adeqüin a l’oferta, o  algun tret que us capacita especialment per al treball al qu aspireu, evitant, però, expressions vagues o tòpics que no us defineixin personalment.

Tanmateix és interessant que deixeu clar que sabeu que us queda molt per aprendre i que, per tant, espereu trobar en l'empresa a què us adreceu una bona escola. Aquest és el moment de deixar veure el vostre tarannà, a més del vostre talent.

A vegades, les qualitats personals del candidat primen sobre la seva formació i experiència: una actitud flexible i oberta als canvis, en ocasions, resulta més atractiva que un bon currículum.

 

Objectius:

 • Destacar els aspectes del nostre CV que més s’adeqüin a l’oferta
 • Provocar la curiositat i l’interès de l’empresa.
 • Aconseguir una entrevista

 

Per tant la carta ha de ser:

 • Breu, per facilitar la lectura (màxim un full, una cara)
 • Clara, ben definida
 • Ordenada, perquè sigui entenedora
 • Directa, ha de quedar clar el nostre objectiu
 • Positiva, donant una bona imatge. Els verbs han de ser en primera persona.
 • Personalitzada segons cada oferta.

 

Tipologies de cartes de presentació

 

 1. Carta en resposta a un anunci, en aquest cas s’ha d’especificar el número de referència de l’oferta
 2. Carta d’autocandidatura, quan l’empresa no té una vacant prèvia ofertada i ens dirigim de manera espontània.  El vostre objectiu és que us tinguin en compte per a possibles vacants futures.
 3. Carta a través de correu electrònic, degut a que cada cop és més freqüent realitzar els tràmits de recerca de feina a través del correu electrònic. L’estructura no és tan formal, i s’hi adjunta el CV en un arxiu.

 

Estructura:

 

Destinatari

Salutació

 

1er paràgraf:

Frases de referència:  feu referència a l’anunci o convocatòria

 

2o paràgraf:

Objectiu de la carta: motius pels quals ens dirigim a aquesta organització (s’ha de mostrar interès i coneixement de l’entitat)

S’ha de parlar d’un mateix  donant a entendre que el vostre perfil és l’idoni pel lloc de feina al qual us esteu presentant.  (tasques o funcions que pots desenvolupar que s’ajusten a l’oferta, coneixements pràctics i teòrics que s’adapten a l’oferta...)

 

3er paràgraf:

Frase final de cortesia i acomiadament, explicitant la voluntat que contactin amb vosaltres per  una propera entrevista.

 

Nom, data i signatura.

 

 

Oficina Jove de Treball

Data d'actualització: Agost 2.009