Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consell Comarcal Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Llicenciats/des, Diplomats/des, Graus Universitaris
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: NO INSCRIURE'S A L'OFERTA, PRESENTAR INSTÀNCIA AL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL http://cido.diba.cat/oposicions/9142853/1-placa-de-tecnic-de-gestio-adscrit-al-programa-feder-consell-comarcal-de-lalt-urgell LLOC DE TREBALL: Tècnic/a Promoció: Gestor de continguts i responsable de promoció dels recursos ecoturístics del programa FEDER. DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Implementar les accions descrites en el projecte “Camina Pirineus” , especialment les vinculades a la promoció, innovació, difusió i posicionament, i en concret i model de gestió posterior. RESPONSABILITATS I FUNCIONS Tasques principals: 1. Promocionar i difondre el projecte “Camina Pirineus” i interrelacionar-lo amb la resta de l'activitat turística a la comarca. 2. Identificar, dissenyar, promocionar i reproduir nous productes turístics ecoturístics, i complementar-los als ja existents. 3. Elaborar, programar i coordinar les actuacions del projecte juntament amb els tècnics de la resta de municipis i/o oficines de turisme de l
Tipus de jornada laboral: Reduïda
Salari: Nivell A1, CD 22 CE 4 (50%)
Informació addicional: REQUISITS Titulacions: Títol de Grau o Llicenciatura en les branques de Art i Humanitats, o Ciències socials i jurídiques o Ciències. Idiomes: Català (nivell C), castellà (Nivell Superior) i anglès (B1) Carnet de Conduir B1 CONTRACTE per obra o servei determinat. La seva durada serà coincident amb el desenvolupament del programa FEDER i s’establirà un període de prova inicial de sis mesos. - Jornada laboral: 50% de dedicació. 18,75 hores setmanals, de dilluns a divendres. Aquesta jornada podrà ampliar-se fins al 99,99% - Retribució inicial: Retribucions inicials es fixen per una dedicació del 50%. Amb estructura salarial assimilable als funcionaris, concretament: Nivell A1, CD 22 CE 4.466,28 €/any jornada complerta, que en el contracte inicial serà del 50 %, sense perjudici d’increments salarials que prevegin els pressupostos de la corporació. - Sistema de selecció: concurs-oposició. Finançament : La despesa associada a aquest projecte té cofina
Nom de la persona de contacte: Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte: 973.35.31.12
Tipus d'oferta Oferta estàndard