Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consell Comarcal Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Llicenciats/des, Diplomats/des, Graus Universitaris
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Denominació del lloc de treball: Tècnic/a Promoció: Gestor de continguts i responsable de promoció dels recursos ecoturístics del programa FEDER. Categoria:Funcionari interí per programes DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Implementar les accions descrites en el projecte “Camina Pirineus” , especialment les vinculades a la promoció, innovació, difusió i posicionament, i en concret i model de gestió posterior. Requisits generals: Base 2 de les bases generals Requisits específics: - Titulacions admeses: Grau universitari o Llicenciatura. En cas d'empat es tindran en compte per desempatar les següents titulacions: Turisme, Direcció en empreses turístiques, Direcció i administració d'empreses, o altres de característiques similars o que s'adeqüin al lloc de treball. - Idiomes obligatoris: Català (nivell C), castellà (Nivell Superior) - Carnet de conduir: B1
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari:
Informació addicional: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=402685&idens=8100430008
Nom de la persona de contacte: Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte: 973353112
Tipus d'oferta Oferta estàndard